logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 30 terugvinden.


Algemeen

Binnenkort derde-betalerssysteem woon-werkverkeer NMBS via open enveloppe?
Eén van de punten in het IPA 2021-2022 had betrekking op de verlenging van de financiering en de verduurzaming van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem met een open (...) Naar bericht
Lijst producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden wijzigt vanaf 1 september 2021
Met de invoering van de ecocheques beoogden de sociale partners een koopkrachtverhoging door toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten (...) Naar bericht
Loongrens betaald educatief verlof 2021-2022 onder voorbehoud!
Op de ministerraad van 23 juli 2021 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd wat betreft de loongrens educatief verlof voor het schooljaar 2021-2022 (...) Naar bericht
Officieel uitstel richtdatum gelijkschakeling aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden
In het zog van het eenheidsstatuut werd voorzien in een stapsgewijze harmonisering van de aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden (...) Naar bericht
Wallonië voorziet weerbaarheidsmechanisme voor zwaarst getroffen sectoren
Om de zwaar getroffen sectoren te ondersteunen voorziet Wallonië in een nieuwe premie 'het weerbaarheidsmechanisme' (...) Naar bericht
Uitwerking IPA inzake gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen
Het ontwerp interprofessioneel akkoord voorzag diverse wijzigingen aan het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (...) Naar bericht
Toepassingsgebied verenigingswerk uitgebreid!
Door toepassing te maken van verenigingswerk kan men op een sociaal en fiscaal gunstige manier prestaties leveren (...) Naar bericht
Cao NAR voorziet vereenvoudigde toegang tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen tot en met 30 juni 2023
De sociale partners sloten de suppletieve cao nr. 159 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke (...) Naar bericht
Nieuwe versie generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan beschikbaar!
De generieke gids 'Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis' werd recent aan een update onderworpen. Deze gids bevat maatregelen die op maat verder kunnen worden (...) Naar bericht
Klein verlet rouwverlof ingrijpend aangepast!
In één van onze vorige nieuwsberichten stonden we stil bij de vooropgestelde wijzigingen aan de regeling m.b.t. het klein verlet ingeval van overlijden. De wetgeving werd op 15 juli 2021 (...) Naar bericht
Cao's NAR inzake eindeloopbaan gesloten!
Door opname van tijdskrediet eindeloopbaan kan een werknemer aan het einde van zijn loopbaan de prestaties halftijds of met een vijfde verminderen tot aan het pensioen (...) Naar bericht
Noodzakelijke cao's NAR SWT gesloten
Vorige week concretiseerden de sociale partners de gemaakte afspraken in het kader van het IPA door het ondertekenen van verschillende cao's. Diverse cao's werden gesloten om grotendeels (...) Naar bericht
Hoe zit het nu met de voorziene relance-uren?
Eén van de doelstellingen van het IPA 2021-2022 was het verhogen van de flexibiliteit. In dit kader werd onder meer gewag gemaakt van de invoering van vrijwillige relance-uren (...) Naar bericht
Tijdelijke werkloosheid omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) langer aanvaard!
In onze vorige nieuwsflash berichtten we over de mogelijkheid om tijdelijk beroep te doen op tijdelijke werkloosheid omwille van de zware overstromingen die ons land teisterden (...) Naar bericht

Nieuws vanuit onze diensten

Sociaal verzekeringsfonds
Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die schade hebben geleden ten gevolge van de overstromingen in juli 2021
De Minister van Zelfstandigen heeft beslist om de steunmaatregelen toe te kennen voor de zelfstandigen die schade hebben geleden ten gevolge van de overstromingen in juli 2021 (...) Naar bericht
Sociaal verzekeringsfonds
Versoepelingen in de aanvraagprocedure overbruggingsrecht - gedwongen onderbreking - ingevolge de overstromingen
Het overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking is een maandelijkse financiële tegemoetkoming met behoud van een aantal sociale rechten (...) Naar bericht

Sectoraal

999
Werknemers uit de geregionaliseerde sectoren krijgen de VIA6-opstap
Op 12 juli 2021 sloten de sociale partners een cao die voorziet in de IFIC-opstap in uitvoering van het VIA6-akkoord voor de social/non profitsectoren 2021-2025 (...) Naar bericht

Opleidingen

Opleiding sociale actualiteit september 2021
21/09/2021 om 10:00
Naar opleiding
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.